Badania gruntu

Wiercenie i sondowanie gruntu

Każda inwestycja budowlana powinna rozpoczynać się od wykonania badania gruntu. Dzięki temu kosztorys inwestorski będzie dokładnym zestawieniem kosztów, a przy tym sama budowa procesem, w którym nie zaskoczą nas nieprzewidziane wydatki. Dzięki badaniom geotechnicznym budynek będzie posadowiony w najlepszy możliwy sposób, co w dalszej perspektywie gwarantuje jego stabilność i przedłużenie okresu jego eksploatacji. Profesjonalnie wykonane badanie geotechniczne, jeszcze przed etapem budowy, pozwoli w przyszłości uniknąć wielu problemów, jakie mogą wystąpić podczas użytkowania budynku. Dzięki ekspertyzie geotechnicznej dom czy inna inwestycja nie będzie narażona na pękanie czy zapadanie się fundamentów, ponieważ  na podstawie badań geotechnicznych można określić optymalny sposób posadowienia obiektu budowlanego. W efekcie konstrukcja domu czy innej inwestycji nie będzie narażona na uszkodzenia, a tym samym, nie będzie droga w utrzymaniu.
 

Badania geotechniczne

Wykonywane przez nas badania geotechniczne to gwarancja powodzenia każdego przedsięwzięcia budowlanego. Wykonujemy badania gruntu na potrzeby projektowania i budownictwa. Nasi specjaliści wykonują badania geotechniczne oraz badania geologiczne na podstawie uzyskanych uprawnień, wydanych przez Ministra Środowiska. Nasi pracownicy mogą dozorować, wykonywać oraz kierować pracami geologicznymi kategorii: VI, V, X. Wszystkie badania geologiczne jesteśmy w stanie wykonać ręcznie lub za pośrednictwem specjalistycznych maszyn. Zakres badań obejmuje wiercenia i sondowania podłoża gruntowego, badania laboratoryjne gruntów i opracowanie wyników badań w formie dokumentacji spełniającej wymogi obowiązującego prawa .

Zlecając nam badania geotechniczne, w skład których wchodzą również badania geologiczne, sporządzamy pełną dokumentację. W jej skład wchodzą wyniki badania gruntu, jak też i ocena jego rodzaju, czy nośności. Badania geologiczne dostarczają również informacji o tym na jakiej głębokości znajdują się wody gruntowe oraz jak mogą one wpływać na budynek. W zależności od potrzeb przygotowujemy opinię geotechniczną, dokumentację badań podłoża gruntowego oraz dokumentację geologiczno-inżynierską.  

Zapraszamy do zapoznania się z naszą pełną ofertą.