Usługi geologiczne

usługi geologiczne - przekrój gruntuBadania geologiczne umożliwiają poznanie warunków gruntowo-wodnych terenu, co jest niezwykle ważne podczas procesu planowania inwestycji budowlanej. Także podczas jej realizacji usługi geologiczne oraz badania gruntu mogą okazać się bardzo przydatne. Dzięki nim łatwo ocenić stopień przydatności gruntu pod względem zabudowy, jak też możliwe jest zbadanie hydrogeologicznych uwarunkowań terenu inwestycji, co z kolei pomaga w kosztorysowaniu inwestycji oraz ułatwia przygotowanie się do jej wykonania.

Nasze usługi geologiczne prowadzimy w szerokim  zakresie. Działamy kompleksowo, zapewniając Państwu fachowe i rzetelne wykonanie  badań i analiz w zakresie geotechniki, geologii inżynierskiej, hydrogeologii, geofizyki oraz ochrony środowiska. Na podstawie przeprowadzonych badań sporządzamy opinie geotechniczne, dokumentacje badań podłoża gruntowego, jak również sporządzamy dokumentacje geologiczno-inżynierskie.

 

Wiercenia geologiczne

Nasze usługi geologiczne obejmują badania gruntu: wiercenia geologiczne i sondowania geologiczne, laboratoryjne badania gruntów oraz opracowanie dokumentacji na podstawie wyników przeprowadzonych badań. Posiadamy specjalistyczny sprzęt, który możemy wykorzystać w każdych warunkach terenowych. Nasze wiercenia geologiczne pozwalają poznać układ warstw gruntu oraz uwarunkowania hydrogeologiczne. Wykonujemy je do głębokości 30 metrów przy wykorzystaniu odpowiednich maszyn i wiertnic. Próbki gruntu uzyskane w wyniku wierceń umożliwiają dokładne ustalenie parametrów fizyczno-mechanicznych gruntu. Płytkie wiercenia geologiczne wykonujemy ręcznie.
 

Nasza oferta na usługi geologiczne zawiera, m.in:

  • badania laboratoryjne gruntów i wód
  • wiercenia geologiczne
  • sondowania dynamiczne i statyczne
  • przygotowanieopinii geotechnicznych, dokumentacji badań podłoża gruntowego oraz dokumentacji geologiczno-inżynierskich.
  • przygotowanie dokumentacji hydrogeologicznej
  • operaty wodnoprawne
  • opinie i ekspertyzy hydrogeologiczne
  • opienie i ekspertyzy o stanie środowiska
  • sondowania w celu rozpoznania litologii utworów

Wszystkie usługi geologiczne są świadczone przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia oraz bogate doświadczenie zawodowe. Zapraszamy do współpracy.